Česko-ruská a rusko-česká jazyková nedorozumění

Mezi různými jazyky se vyskytují slova, která na první pohled znějí stejně. Jedná se o mezijazyková homonyma (jinak též zrádná slova nebo mezijazyková paronyma), slova, která ve dvou jazycích zní stejně nebo velmi podobně, význam mají však jiný. A protože mají český a ruský jazyk stejný základ, najde se jich mezi nimi poměrně mnoho. Podívejme …