Business

Správce jmenuje další pověřené osoby

Obecné nařízení, které je známé pod zkratkou GDPR, je vlastně nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nařízení stanovuje určitá pravidla pro zpracování a také volný pohyb osobních údajů fyzických osob v Evropské Unii. Osobní údaje osob se mohou ještě rozlišovat, a tudíž se mohou správci setkat i s pojmem citlivých údajů, které se řadí do zvláštní kategorie osobních údajů a sám subjekt údajů musí dát souhlas správci nebo zpracovateli, o jejich zpracování. Pokud je skutečně velká firma nebo správce působí například ve vedení školy nebo obcí, potom má možnost nebo i povinnost jmenovat zpracovatele a dále pověřence, který bude konat velmi důležitou roli a zastání.kreslený obrázek získaný certifikát ze školení

Postavení pověřence

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, také se můžeme setkat se zkratkou DPO, má plnit takovou poměrně náročnou úlohu. Funguje jako takový revizor ochrany osobních údajů a musí dbát na to, aby se dodržovala všechna ustanovení ohledně Obecního nařízení. Zároveň musí být kontaktní osobou pro subjekty údajů, což jsou fyzické osoby, ke kterým se vztahují osobní údaje. A aby toho nebylo málo, tak je kontaktním člověkem pro dozorový úřad. Tudíž je to taková spojka uprostřed dění a je skutečně nutné, aby tento zvolený DPO znal problematiku do posledního detailu. Rozhodně je třeba v takové pozici získat co nejvíce přehledných definicí a postupů. Potom je zcela nezbytné, aby například mohl absolvovat školení pověřenec GDPR Orsetto, kde získá vše potřebné pro svoji činnost. Tím přirozeně může podávat ty nejpřesnější informace a sloužit svým způsobem i poradenstvím, jak nejlépe zabezpečit a zpracovat osobní údaje.školení – vedoucí instruktor+ pověřenci
Co všechno může vykonávat pověřenec pro ochranu osobních údajů?

  • Poskytuje správci, zpracovateli a subjektům údajů, což jsou zaměstnanci atd. veškeré potřebné informace.
  • Poskytuje poradenství jak nejlépe postupovat, aby to nebylo v žádném rozporu se zákony.
  • Monitoruje soulad zpracování s GDPR.
  • Může vypracovávat záznamy o činnostech zpracovávání.
  • Spolupracuje s dozorovým úřadem, jelikož je ustanoven jako kontaktní osoba neboli místo.
  • Zastupuje především zájmy subjektů údajů, ty se na něho mohou kdykoliv obrátit.

You may also like...