Nákupy

Štětovnice larsen je nenahraditelnou stavební komponentou

Proč se rekonstruují jezy

Využití larsenůštětovnice larsen je ocelový profilovaný materiál pro stavební účely a využívá se zejména pro zakládání staveb jako ochranné pažení. Při výstavbě a rekonstrukcích jezů na řekách má své nezastupitelné místo, je totiž ideálním prvkem, který brání průniku vody do stavební činnosti a slouží i jako součást hradby, která odolává tlaku vodní masy, nánosů písku, bahna a zeminy.

štětovnice larsen

S larseny se můžete potkat na mnoha stavbách tohoto typu snad na všech větších českých a moravských vodních tocích. Výhodou využití této technologie je výborná dostupnost, nízká cena a snadná aplikace v terénu, kde je zapotřebí zabezpečit poměrně velkou stavební plochu.

jez na řece

Hráze a valy – každý rekonstruovaný jez vytváří mohutný kamenný blok, val, který udržuje směr vodního toku a brání jeho rozlévání do nepatřičných míst. Jezy jsou také významným estetickým prvkem v krajině a lidé se tu rádi zastavují, rekreují, případně jezy splouvají na kánoích, raftech a kajacích.

Sportovní propusti – součástí některých jezů je i sportovní propust, určená pro vodáky, čímž se jednak podporuje turistický ruch, a pak je zajištěna vyšší bezpečnost při plavbě, kdy nehrozí tolik úrazů a utonutí, jak je tomu u některých starých a zanedbaných jezových konstrukcí.

Rybí přechody – na Ohři v Lokti, nedaleko Karlových Varů, jsou rekonstruované dva jezy a oba dva jsou vybaveny tzv. rybím přechodem, který slouží pro překonávání jezu migrujícím koloniím některých druhů ryb. Rybí přechody bývají součástí sportovních propustí pro vodáky.

Náhony na MVE – malé vodní elektrárny bývají součástí některých jezů s vyšším průtokem vody, jedním příkladem za všechny může být např. jez Soukeník na Lužnici mezi Planou nad Lužnicí a Sezimovým Ústím. Nově rekonstruovaný jez má pak potenciál být užitečným i při dodávce elektrické energie pro objekty domovní zástavby nebo průmyslové využití.

You may also like...