Peníze

Bydlení pro všechny?

Vláda má v plánu nechat stavět byty pro „sociálně slabé“. Mělo by se tak stavět pro ty z nás, kdo mají příjmy nižší než 1,6násobek životního minima a tudíž prakticky nemají šanci získat běžné bydlení svými silami. Pro tyto lidi se mají stavět byty s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou o velikosti třiadvacet až sto dvacet metrů čtverečních a financováno to má být z dotací z vládního programu Výstavba.
Tito lidé by tak měli získat střechu nad hlavou v takzvaném sociálním bydlení a i nájemné v těchto bytech by mělo být regulováno vyhláškou, aby bylo pro ony lidi cenově dostupné, aby si ho mohli dovolit. Nájemní smlouva by se s nimi měla uzavírat na maximálně dva roky s možností následného prodloužení.
modrá fasáda
Podle ministerstva pro místní rozvoj by měl tento předpis platit už od tohoto měsíce a podobného sociálního bytu by se mělo dostat 62000 až 65000 domácností, které takzvaně tržně selhaly a na běžném trhu kvůli nízkému příjmu a dalším znevýhodněním přiměřené bydlení nenajdou. Kvůli čemuž žije v nějakém přelidněném a nekvalitním bytě nebo v nouzovém ubytování přes sto tisíc našich spoluobčanů.
Na bydlení pro zmíněné lidi by prý bylo potřeba minimálně 76,24 miliardy korun bez DPH v cenách roku 2017 a ročně by se na tyto dotace měly vynakládat dvě miliardy. Což by znamenalo 1250 až 1400 takových bytů ročně. A z úvěrů ve výši další miliardy by se mělo sehnat asi dalších 600 až 800 bytů.
Ovšem už letos se nepodaří onen výše zmíněný plán naplnit – prý bude k mání jen asi jedna miliarda, tedy 650000000 na sociální a 350000000 Kč na dostupné byty.
žebrák na chodníku
O tyto peníze by měly žádat městské části, obce nebo svazky obcí, jimž by mohly být v některých případech proplaceny i všechny náklady na byty v sociálním, dostupném či smíšeném domě. Přičemž by v sociálním domě mělo být nanejvýš dvanáct sociálních bytů i s domovníkem a sociálním pracovníkem.
Tyto byty by „potřebným“ měly vydržet alespoň dvacet let a výměnou za toto bydlení by se měli dotyční nájemníci zavázat k tomu, že budou přijímat sociální práci, již jim mají zařídit obce podle vlastního uvážení.
Takže se budou mít ti „potřební“ lépe. Ovšem je otázka, jestli zamýšlené počty bytů stačí. Protože až budeme muset splácet státní dluh, jenž i díky podobným populistickým počinům (ne)utěšeně roste, budeme takto „potřební“ i ještě „potřebnější“ skoro všichni.

You may also like...